Oppdalshistorie

Bøkene om sentrumsområdet (Auna)

I 2007 ansatte Oppdal kommune Per Odd Volden som forfatter i bygdebokprosjektet. Han har tatt for seg bosettingshistorien i sentrumsområdet, fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag. Den første boka, Kåsan og Brennan, kom i 2010, den andre, Auna, i 2013. De utgjør bind fire og fem i bygdebokserien.