Oppdalshistorie

Bjørndalen-Gisna

Arvid Skogseth ble ansatt høsten 2016 for å skrive gards- og slektshistorie for gardene fra Bjørndalen og videre nordover til grensa mot Rennebu. Dette blir de to siste bindene i bygdebokserien: Fra Bjørndalen til Veslstavåa (bind 8) og Fra Dånnålia til Gisna. Skardalen (bind 9). Sist bindet vil også inneholde navneregister for alle bøkene.